W ramach zarządzania nieruchomością oferujemy:

 • prowadzenie księgowości i wszelkiej innej dokumentacji finansowo-księgowej Wspólnot, prowadzenie dokumentacji technicznej oraz prowadzenie rozliczeń z organami państwa i instytucjami samorządowymi;
 • windykację wszelkich należności indywidualnych i instytucjonalnych na rzecz Wspólnot;
 • bieżące monitorowanie stanu technicznego nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie wraz ze zlecaniem bieżących napraw w nieruchomościach i usuwaniem awarii i ich skutków w częściach wspólnych nieruchomości;
 • zlecanie obowiązkowych kontroli technicznych nieruchomości, zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą Prawo Budowlane;
 • zapewnienie całodobowego pogotowia awaryjnego dla Wspólnot;
 • nadzór nad wszelkimi zlecanymi przez Wspólnoty bieżącymi pracami naprawczymi i konserwacyjnymi oraz realizację prac remontowych budynków i nadzór nad tymi pracami;
 • zdobywanie zewnętrznych środków finansowych (dotacji, kredytów, premii zwrotnych i bezzwrotnych i innych, dostępnych z budżetu krajowego i UE);
 • organizację zebrań Wspólnot (rocznych i okazjonalnych/celowych) wraz z przygotowaniem rozliczeń finansowych i planów remontowych oraz planów wydatków na obsługę bieżącą;
 • pomoc Zarządom Wspólnot w przeprowadzaniu głosowań nad uchwałami w trybie indywidualnego zbierania głosów;
 • doradztwo prawne związane z szeroko pojętą gospodarką nieruchomościami;
 • systematyczne ubezpieczenia budynków i uzyskiwanie rzetelnych kwot odszkodowań;

oraz inne zadania i czynności, ujęte w nieobowiązującej już Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Kalina MACHLARZ

właściciel